ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το γραφείο μας παρέχει άρτιες και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στους πελάτες του σε όλους τους τομείς δικαίου. Η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των δικηγόρων αλλά και των λοιπών συνεργατών μας (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, μηχανικοί, λογιστές, πραγματογνώμονες) εγγυώνται άμεση και πλήρη κάλυψη κάθε ανάγκης του πελάτη μας.

Σε όλους τους τομείς δραστηριότητας παρέχεται πλήρης νομική ενημέρωση αλλά και ενημέρωση σε όλα τα επιμέρους στοιχεία της υπόθεσης και επιχειρείται, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης, ο εξώδικος διακανονισμός της υπόθεσης.

Ενδεικτικά το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους εξής τομείς:

  • Δίκαιο τροχαίων ατυχημάτων
  • Φορολογικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Υπηρεσιών, Προμηθειών. (προετοιμασία φακέλου συμμετοχής, ενστάσεις, προσφυγές κ.λπ.)
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγιο, διατροφή, αγωγή αποκτημάτων)
  • Εμπράγματο Δίκαιο
  • Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (έργου, εργασίας, μισθώσεων)

 

Βρείτε μας στο χάρτη

Βρείτε μας στο χάρτη